Translation agency • Übersetzungsbüro • Översättningsbyrå • Käännöstoimisto

E-posta din text till oss så får du en översättningsoffert per e-post.

När du begär en offert eller beställer en översättning ber vi om följande information:

  • språkpar, dvs. från vilket språk till vilket språk översättningen begärs
  • målpublik för översättningen
  • när översättningen ska vara färdig
  • dina kontaktuppgifter

Om det brådskar ber vi dig ringa oss! Vanligtvis ger vi en offert inom ett dygn.

En offertbegäran är inte bindande på något sätt, och vi behandlar ditt material konfidentiellt. Här kan du studera exempel på pris och leveranstider. Magus iakttar de allmänna avtalsvillkoren för översättningsarbete utgivna av Finlands översättar- och tolkförbund (PDF).

Övrigt att notera

  • Sänd materialet i ursprungligt filformat (t.ex. Word, Excel, PowerPoint, .ttx eller .indd). PDF är inte ett ursprungligt filformat, vi måste först ändra texten till ett formbart format för att vi ska kunna ge en offert och göra översättningen.
  • Allt slags referensmaterial underlättar översättarens arbete, t.ex. kundens ordlistor, webbsidor och tidigare översatt material.
  • Du kan och får ta kontakt med översättaren för bakgrundsinformation och närmare uppgifter om texten. Eller kanske det finns en teknisk expert på företaget som önskar bekräfta översättarens termer?

 

By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions