Translation agency • Übersetzungsbüro • Översättningsbyrå • Käännöstoimisto

Vad är en översättning och vad är det som kostar?

Att översätta innebär inte en mekanisk översättning av enskilda ord från ett språk till ett annat med hjälp av en ordbok. Att översätta är att förmedla en betydelse logiskt från ett språk och en kultur till ett annat. Syftet med en översättning är att åstadkomma samma reaktion hos målpubliken som hos originaltextens målpublik. Att översätta är således ett drygt expertarbete som – i synnerhet när det gäller finska – kräver en professionell översättare, en mänsklig insats.

Översättaren skapar en text på målspråket så att sakinnehållet och stilen passar målpubliken. En professionell översättare har alltid tystnadsplikt och utvecklar sitt kunnande kontinuerligt. Översättare utnyttjar översättarminnen och många andra verktyg i sitt arbete, t.ex. termbaser, diverse källor på webben och elektroniska ordböcker.

Kunden betalar översättaren för den tid som översättningsarbetet kräver. Ersättningen ska täcka filhantering, tiden för översättning och termarbete, granskning av översättningen, finslipning av filerna enligt kundens önskemål och eventuella ändringar i översättningen efter kundens slutkommentarer. En översättare översätter ca 2 000 ord per dag. Det som kostar är alltså en professionell översättares tid. Ett företag som önskar översättning av en viktig text ska alltid satsa på ett omsorgsfullt arbete, eftersom det är billigare med en förstklassig kvalitet från första början än med korrigeringar av ett slarvigt arbete som kan leda till skadat anseende och klagomål i ett senare skede.

Begär offert

Skicka din text till oss och begär offert!

Exempel på priser och bearbetnignstider

Minimumpris 60 €

Exempel:

”Det milt vårdande oljefritt Lacto line rengöringsskummet är avsett för daglig rengöring av ansiktet. Även lämplig för rengöring av fransförlängningar. Skummet rengör huden varsamt och effektivt. Återställer hudens normala fuktbalans och lämnar huden mjuk efter rengöringen. Utvecklat speciellt för torr och känslig hud. Milt parfymerad.”

En sida ca 85 €

Exempel:

En dokument med 1 sida (426 ord och ca 2440 tecken).

Kolla en exempelsida här (pdf)

En sida ca 110 €

Exempel:

En dokument med 1 sida (553 ord och ca 3 100 tecken).

Kolla en exempelsida här (pdf)

By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions